2015/7/12

Sofina Long Keep Base UV


Sofina Primavista Ange係台灣獨有,包裝跟日版Sofina Primavista相似,而且價錢更比香港平一半以上~

個人推薦 Sofina Long Keep Base UV,控油出色,上妝全日都不易出油溶妝,而且亦有少許調白膚色作用,質地比較清爽。不過個人認為比較適合春夏天使用,秋冬始終保濕力有少少不夠。但勝在價錢吸引,兼有防曬,值得一試~